apophysis, afloop

De apophysis of afloop is bij een zuil het holle kwartronde profiel als overgang van de schacht naar het kapiteel.
Vergelijk de apothesis, die eenzelfde profiel heeft, maar dan als overgang van het basement naar de schacht.

De term apophysis is afkomstig van het Griekse apo (weg van) en phusos (natuur, ontstaan); bron Bouwkundige termen van Haslinghuis en Janse.
Eng. apophysis