akropolis

Een akropolis was oorspronkelijk een burcht die meestal op een heuvel was gelegen (het hoogste punt van de omgeving) en waar de belangrijkste tempels stonden. Een akropolis was vaak ommuurd en omvatte uitsluitend belangrijke gebouwen zoals een paleis en tempels.
Met de Akropolis wordt veelal de akropolis van Athene bedoeld. De akropolis van Arthene omvatte: een versterkte toegangspoort, monument van Agrippa, het tempeltje van Athena Nike, de PropyleeŽn, beeld van Athema Promachos, het huis van de arreforoi (dragers van de gewijde vaten van Athena), het Erechteion, het altaar van Athena Polias, het Boekoleion en het heiligdom van Zeus Polieus (beschermer van Athene), het tempeltje van Roma en Augustus (een rond tempeltje), het Parthenon, de Chalkotheek (bewaarplaats gewijde voorwerpen), onderbouw en altaar van Artemis Brauronia, de muur van Kimoon (een deel van de ommuring), het Odeon van Herodes Atticus, het theater van Dionysos Eleuteres, de hal van Eumenes, het heiligdom van Asklepios.


de akropolis in athene, griekenland:


het parthenon als de belangrijkste tempel op de akropolis in athene:


Met dank aan Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.

De term akropolis is fakomstig van het Griekse akros (steil, uitstekend) en polis (stad).
De klemtoon van akropolis ligt op kro.

Zie ook Griekse bouwkunst.

Eng. acropoli