afvalenergiecentrale (AEC)

Ook: afvalenergiebedrijf (AEB); vroeger: afvalverbrandingsinstallatie (AVI). Een afvalenergiecentrale is een centrale waarbij het restafval van huishoudens en bedrijven wordt verbrand en de vrijgekomen energie gebruikt wordt voor het opwekken van elektriciteit en eventueel als warmte voor woningen en bedrijven (meestal via een warmtenet). 
Het elektrisch rendement van een afvalenergiecentrale is ca. 22%. Dat lijkt weinig, maar het restafval heeft natuurlijk niet zo'n hoge warmtewaarde als bijvoorbeeld gas.
De elektriciteit uit een AEC is een vorm van groene stroom.

Proces: 
- restafval verbranden (restafval is afval dat niet gerecycled kan worden)
- met de warmte stoom opwekken (bijvoorbeeld de wanden van de verbrandingsovens bevatten met water gevulde buizen waardoor het water stoom wordt) 
- met de stoom een turbine laten draaien
- met de aan de turbine verbonden generator (dynamo) elektrische stroom opwekken (die aan het openbare net geleverd kan worden)
- ook rond een afvalenergiecentrale moet de lucht gemonitord worden om de luchtkwaliteit in de omgeving niet te verlagen.

Voordelen:
- het huisvuil dat niet te recyclen is, ligt niet ergens opgeslagen om te "verteren" maar wordt voor een groot deel benut om te verbranden (restafval kan ook gevaarlijke stoffen bevatten die niet ongecontroleerd mogen vrijkomen)
- het restafval na verbranden is aec-bodemas, dat onder bepaalde voorwaarden als toeslagstof  bij de bereiding van betonspecie wordt toegepast (soms wordt het bodemas eerst gewassen)
- ook warmte (voor bijvoorbeeld een warmtenet) of de productie van methanol (alcohol) is mogelijk.

Nadelen:
- het lijkt allemaal zo makkelijk, afval verbranden enz., maar het blijkt toch complex om van een afvalenergiecentrale een economisch sluitend bedrijf te maken (het AEB Amsterdam, een gemeentelijk bedrijf, kampt met jarenlang achterstallig onderhoud waardoor het grote hoeveelheden afval niet kan verwerken; teveel wensdenken en hoogmoed resulteerde in nieuwe machines waardoor een enorme overcapaciteit ontstond; na bezuinigingen ging er van alles mis; situatie 2020).


kijkje in de aanvoerhal van de afvalenergiecentrale twence:


processchema en foto van afvalenergiebedrijf amsterdam;
klik voor groter (aeb amsterdam):


Zie ook elektriciteitscentrale, groene stroom.

Eng. waste-to-energy plant (WTE), energy-from-waste plant (EFW)