acanthus

De acanthus is een plant uit Zuid-Europa waarvan de sierlijk krullende schutbladeren als voorbeeld werden gebruikt voor ornamenten in de bouwkunst. 
Het blad van bijvoorbeeld de Acanthus mollis werd als motief gebruikt voor het Korintische kapiteel en het composietkapiteel en ook wel in friezen en kroonlijsten.
Acanthusbladeren werden als patroon voor loofwerk veel toegepast door de Grieken en Romeinen maar ook in de Renaissance, de Barok en het Classicisme

De acanthus staat symbool voor het leven met zijn beproevingen die overwonnen worden (doornen en snelle groei). Een Griekse mythe verhaalt over een acanthus die op het graf van een held opschiet.


blad van de acanthus mollis:

 

korintisch kapiteel met acanthusblad:


Het woord acanthus is afkomstig uit het Griekse akantha (doorn). 

Eng. acanthus;
Fr. acanthe