aanzetsteen

1. Ook: geboorte. De aanzetsteen is de eerste steen links en rechts in een gemetselde boog en vormt de aanzet. Evenals de sluitsteen zijn de aanzetstenen op constructieve punten geplaatst. Ze worden vanwege hun zwaardere belasting, maar ook uit decoratief oogpunt, veelal in natuursteen uitgevoerd. 
De overige, ook taps toelopende stenen heten voussoirs.eens iets anders: lachende aanzetstenen en sluitsteen in een boek van anton pieck:


Verg. impost.

Eng. springer, springing stone, skewback


2. Een aanzetsteen is een blok (meestal natuursteen of sierbeton) waarop bijvoorbeeld een vlechting of rollaag begint