aandak

Het aandak is "het bovengedeelte van een trapgevel of topgevel, dat voorbij de dakschilden schiet ofwel de schuins- of boogsgewijze opgaande randen van een gevelspits, voor zover die boven de dakschilden uitsteken." "Dit muurdeel is wat hoger opgetrokken dan de daklijn om de stro- of rietdekking aan de rand op zijn plaats te houden en die te beschermen tegen losrukking door de wind." Het aandak is dan vergelijkbaar met een windveer.


Tekst De taal der bouwbedrijven (1914) en Wende werkgroep.