werkbare dagen

Werkbare dagen zijn werkdagen waarop normaal doorgewerkt kan worden in de bouw (maandag t/m vrijdag, geen nationale en kerkelijke feestdagen). 

Niet-werkbare dagen zijn werkdagen
- waarop het weer het werk niet toelaat (vorstverlet e.d.)
- vakanties (bouwvak-vakantie e.d.)
- roostervrije dagen (zoals tussen Kerst en Nieuwjaar). 

Uitgegaan wordt van 180 werkbare dagen per jaar.

De huidige uitdrukking geeft het tegengestelde van werkbare dagen weer: onwerkbaar weer