home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


vorstrand

 

vorstrand

De vorstrand is een funderingsrib die aan de vloer wordt vastgestort en die tevens zorgt voor de vorstvrije aanleg. Vorstranden voorkomen dus het opvriezen van de achterliggende vloer, d.w.z. van de onder de vloer liggende grond. 
Vorstranden worden gebruikt in bouwwerken die niet zijn onderheid, bij een fundering op staal. Eventueel kan een deel van de vorstrand ruimte bieden voor het opbouwen van een muur (zie tekening onder). Als de (vochtige) grond onder een gebouw met fundering op staal bevriest, dan kan het gebouw gaan schuiven. 
De vorstgrens is de minimale aanlegdiepte van de fundering op staal, zodat men er zeker van kan zijn dat de grond onder het gebouw niet zal bevriezen; minimaal 600 mm onder maaiveld, maar vaak wordt 800 mm gehanteerd.

NEN-EN 1997-1 Art. 6.4 vermeldt o.m.:
De aanlegdiepte van de fundering moet voor de muren van bouwwerken langs de perceelgrens, behoudens die tussen woningen of gebouwen onderling, ten minste 0,80 m zijn en anders ten minste 0,60 m.
Opmerking: de genoemde minimumaanlegdiepten houden verband met de indringing van de vorst in de grond en met mogelijke werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Op de onderste foto is het onderste gedeelte van de vorstrand gestort.


voorbeeld van vorstrand langs perceelgrens voor- en achterzijde woning 800 mm, onder binnenmuren 600 mm;
klik voor groter (kivi, aangepast):


vorstrand; onderste gedeelte van de vorstrand is gestort:


Met dank aan Van Liempt Bouwconstructie advies.

Eng. slab edge