home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


verborgen gebreken

 

verborgen gebreken

"Verborgen gebreken zijn gebreken die redelijkerwijs niet eerder konden worden geconstateerd" (Vereniging Eigen huis).
Verborgen gebreken komen meestal pas na enige tijd naar voren. 

Zie verder bij gebreken van woningen.

 Eng. hidden defect, latent defect