home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


steekkap

 

steekkap

Een steekkap is een kap die insnijdt op een grotere kap. Een steekkap wordt meestal toegepast om meer lichtinval te verkrijgen en om grote delen van de hoofdkap minder laag te laten neerkomen met het doel meer bruikbare ruimte te scheppen. 

Bij gewelven wordt ook een gewelf dat onder een hoek van 90 graden in een groter gewelf steekt, een steekkap (of steekgewelf) genoemd. In dit geval is het vaak een klein gewelf boven een hoog venster dat het grotere gewelf loodrecht insteekt.


steekkap, school met den bijbel, hardenberg, 1930:


Eng. lunette vault