home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


spitsen natuursteen

 

spitsen natuursteen

Spitsen is een natuursteenbewerking. "Spitsen is het ruimen van natuursteen met een moker en een puntijzer (spitsijzer)." (Ruimen is het bewerken van bruut, dus grof bewerkt, natuursteen naar een egaler vlak.)

De Bestekstermen natuursteen (van Cultureel Erfgoed) geeft over spitsen:
"Het uiterlijk van gespitst werk kan sterk variëren afhankelijk van:
- De richting waarin is gewerkt. Men kan in één of juist meerdere richtingen werken.
- Het aantal "slagen" dat is aangebracht. Daardoor wordt het oppervlak meer of minder ruw.
- De stand van de beitel tijdens de bewerking. Wanneer de beitel uit de steen wordt geslagen ontstaat een spoor. Wanneer de beitel recht in de steen wordt geslagen spreekt men van prikwerk.
- De manier waarop de "slagen" verdeeld zijn. Er kunnen doorlopende sporen getrokken worden over het vlak (in dat geval spreekt men van "geribd") of de "slagen" kunnen juist regelmatig verdeeld zijn over het vlak, zonder in elkaars verlengde te liggen (in dat geval spreekt men van "gebikt"). Soms zijn de sporen in een patroon aangebracht (bijvoorbeeld waaiervormig)."


afbeelding uit een youtube-filmpje over spitsen van natuursteen van cultureel erfgoed:


afbeelding uit een tweede youtube-filmpje over spitsen van natuursteen van cultureel erfgoed):


Eng. to pitch; spitsijzer is pitcher, pitching tool