home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


risicoregeling

 

risicoregeling

"De risicoregeling is een betalingsregeling die de risico's van prijsstijgingen verdeelt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
Bij bijna alle GWW werken zijn de Standaard RAW Bepalingen van toepassing. Onder paragraaf 01.04 (Standaard 2000) wordt de risicoregeling beschreven. Tenzij in het bestek of de aannemingsovereenkomst de risicoregeling nadrukkelijk wordt uitgesloten, is deze van toepassing op elk werk.
De Raadscommissie Risicoregeling GWW onderscheidt drie groepen met indexen:
- loonkosten
- kosten van brandstofgroepen, waaronder gasolie en elektriciteit
- kosten van bouwstofgroepen, zoals beton, staal en kunststof.

De risicoregeling woning- en utiliteitsbouw, kortweg RWU 1991, wordt niet vaak toegepast.
Door de kredietcrisis in 2008 zijn voor de aannemers de eisen om voor de risicoregeling in aanmerking te komen aanzienlijk strenger geworden.

De risicoregeling kent vier afdelingen:
- RAW is de Risicoregeling voor de grond-, wegen- en waterbouw (gww)
- RWU is de Risicoregeling voor de Woning- en Utiliteitsbouw
- ALIB is de Risicoregeling voor de InstallatieBranche
- UAV-GC is de risicoregeling voor geïntegreerde contractvormen (zie eventueel UAV)

Het woorddeel risico is ontleend aan het Italiaanse risico (gevaar, waagstuk), een variant van risco (waaruit het Franse risque ontstond). Eerder is het woord al geattesteerd als middeleeuws Latijn resicum, risicum (gevaar). De verdere herkomst is onzeker; waarschijnlijk is het ontwikkeld uit het vulgair Latijnse resecum (klip, steile rots) in de figuurlijke betekenis "gevaar", afgeleid van het klassiek Latijnse resecare (afsnijden). Bron Etymologiebank.

Tekst grotendeels: Risicoregeling in de bouw (link verwijderd, site risicoregeling.nl was niet goed beveiligd).

Eng. insurance against the risk of price increases