home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


risicoklasse

 

risicoklasse

De duurzaamheid van hout wordt aangeduid met de duurzaamheidsklasse. De werkelijke duurzaamheid van hout is mede afhankelijk van de mate waarin het kernhout wordt blootgesteld aan 
- zoet water
- grondcontact
- zout water. 

Deze  ömgevingsklasse" wordt de risicoklasse genoemd, waarbij risicoklasse 5 als goed is te beschouwen, in tegenstelling met de duurzaamheidsklasse waarbij dat juist 1 is (bron Houtsoortenkeuze en toepassingen):

     
risico-
klasse

gewenste levensduur 

houtvochtgehalte 25 jaar 10 jaar
1 permanent < 20% duurz.kl. 1, 2, 3, 4, 5 duurz.kl. 1, 2, 3, 4, 5
2 incidenteel, 
kortdurend > 20%
duurz.kl. 1, 2, 3 duurz.kl. 1, 2, 3, 4
3 regelmatig, 
kortdurend > 20%
duurz.kl. 1, 2 duurz.kl. 1, 2, 3, 4
4 (a) permanent > 20% duurz.kl. 1, 2 duurz.kl. 1, 2, 3
4 (b) permanent > 20% 
+ grondcontact
duurz.kl. 1 duurz.kl. 1, 2, 3
5 permanent > 20% 
(zout water)
duurz.kl. 1 duurz.kl. 1, 2


Voor meer gegevens over de duurzaamheid van hout, zie duurzaamheidsklasse.