home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


reischaaf, reeschaaf, doorloper, strijkblok

 

reischaaf

Ook: reeschaaf, doorloper, strijkblok. Een reischaaf is een lange blokschaaf van hout of metaal, soms zelfs 100 tot 125 cm lang. De grote lengte van de schaaf is nodig om een zuiver glad vlakte verkrijgen, bijvoorbeeld bij houten kozijnenstijlen en om scheluwe houten balken vlak te schaven.
Alvorens de reischaaf te gebruiken werd met de voorloper, een korte uitvoering van de reischaaf, het vlak al vrij glad gemaakt. 
Om te controleren of het oppervlakvlak na het schaven met de reischaaf volkomen recht was, werden schelhoutjes gebruikt (latjes die zelf volkomen recht zijn).

Het Instituut voor de Nederlandse taal vermeldt het volgende: "Een reischaaf is een schaaf dienende om het reeds met de voorloper geschaafde houtwerk geheel vlak te schaven, op te zoeten. Er zijn  twee varianten: met een enkele en een dubbele zoetbeitel, resp. de enkele en de dubbele reeschaaf." 


reischaaf, ca. 60 cm lang;
klik voor groter (the best things):


duidelijke afbeelding van een lange reischaaf
; klik voor groter (museum het mot):


De term reischaaf of reeschaaf is afgeleid van het oude werkwoord reeden/reiden/reien/rieden (o.m. gereed maken, afwerken) en het Middelnederlandse scauen/schauen (gladmaken), verwant met het Latijnse scabere (krabben); bron Instituut voor de Nederlandse taal.

Zie ook zoetschaaf.

Eng. try plane