home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


redundantie

 

redundantie, redundant

Van redundantie is bijvoorbeeld sprake als er van een object meer exemplaren aanwezig zijn dan vereist, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat een proces doorgang vindt wanneer één van die objecten defect of in onderhoud is. Redundantie is een manier om de bedrijfszekerheid van een systeem te vergroten, vooral van toepassing op apparatuur.

Ook is het mogelijk een ander soort object (met dezelfde functie) als redundant te benoemen, bijvoorbeeld een stoomgemaal dat eigenlijk niet meer nodig is, maar dat in geval van nood ingezet kan worden wanneer het afvoeren van water door de reguliere gemalen niet voldoende is. Dat stoomgemaal is dan redundant (maar wel noodzakelijk).

In het geval één van een serie apparaten in onderhoud moet, is het goed om een extra apparaat gebruiksklaar te hebben dat de taak van het apparaat-in-onderhoud overneemt. Dat extra apparaat moet wel in goede conditie blijven (preventief onderhoud) om te vermijden dat het defect is wanneer het ingeschakeld moet worden.

Het is vaak beter iets meer kosten te maken voor redundantie als de gevolgen van het niet of slecht functioneren van een proces te groot zijn.

Kritische noot
De manier waarop in Nederland zorg wordt geleverd aan zieke mensen en de extreme wachttijden voor onderzoeken en opnames zouden bij een "echt bedrijf" al heel lang voor meer artsen en verplegend personeel hebben gezorgd.

Eng. redundancy; redundant


2. Redundant is in de personele sfeer een wat beladen geworden: redundant betekent hier boventallig, overtollig, overcompleet. Bij een reorganisatie of fusie kan veel personeel niet meer nodig zijn voor het uit te voeren werk en dan wordt soms de term redundant gebruikt.