home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


paslaag

 

paslaag

De paslaag is de bovenste waterpas gelegde laag van een fundering van metselwerk. Voor het metselwerk van de fundering zelf is het waterpas zijn niet zo belangrijk, als het geheel constructief maar in orde is. De bovenste laag van de fundering moet echter horizontaal liggen omdat vanaf deze laag het gebouw verder wordt opgetrokken.

De term wordt eigenlijk alleen gebruikt bij funderingen van metselwerk. Op een betonnen vloer wordt de eerste laag stenen ook waterpas gelegd door een juiste mortelhoogte te gebruiken, zie kimlaag.