home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


momentenlijn

 

momentenlijn

Met de momentenlijn wordt duidelijk wat het maximale inwendige moment is in de krachtenverdeling van een constructie. De momentenlijn (M-lijn) wordt normaliter verkregen uit de dwarskrachtenlijn (D-lijn of V-lijn).

Aspecten van de momentenlijn.
- De momentenlijn wordt voorafgegaan door de dwarskrachtenlijn.
- De momentenlijn is de geïntegreerde variant van de dwarskrachtenlijn.

Naar Documentatievoorbeelden uit de presentatie van het novacollege over het tekenen van de D-lijn en de M-lijn; klik voor groter:


schema met ligger en inklemming e.d., momentenlijn, doorbuiging en hoekverdraaiing;
klik voor groter!


Documentatie

- Presentatie van Dwarskrachtenlijn en Momentenlijn (bij een ligger op twee steunpunten) van Novacollege Heemstede

- MatrixFrame (van Matrix Software) is een voorbeeld van een softwarepakket waarmee momentenlijnen worden bepaald en getekend.
- MDSolids is educational software for mechanics of materials.


Eng. moment curve