home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


megaron

 

megaron

Megaron heeft in de oude Griekse tijd meer betekenissen:


1. Megaron is het hoofdvertrek (de hoofdzaal, grote zaal, mannenzaal) van een herenhuis of paleis, vaak met een haard en een troon. De megaron komt oorspronkelijk voor in o.m. Mycene.


a = naos, cella
b = pronaos 
c = megaron
d = epinaos, opisthodomos (achter de naos), posticum) 

(Herodotus gebruikt de term megaron als het binnenste gedeelte van een tempel, de cella, oorspronkelijk alleen toegankelijk voor de priesters, dus onzichtbaar voor leken. Normaliter bevindt de megaron zich achter de cella.)

De term megaron is afgeleid van het Griekse megas (groot, omvangrijk, machtig, belangrijk).


2. Ook: megara (meervoud van megaron). "Een woningtype waarvan het hoofdvertrek (de megaron in engere zin, zie boven) bestond uit een grote rechthoekige ruimte, waarvoor een open hal lag, gevormd door twee anten en daartussen gewoonlijk twee zuilen. Rond het hoofdvertrek, in welks midden zich de haard bevond, en de voorhof lagen dikwijls nog enkele kleinere slaap- en dienstvertrekken; tussen het hoofdvertrek en de open voorhal wordt soms een gesloten tussenhal aangetroffen."

Met dank aan Stichting Stilus.