home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


lichtpan, glaspan

 

lichtpan

1. Ook: glaspan. Een lichtpan is een transparante pan waardoor toch wat licht door het pannendak kan vallen. 

Zie ook bij voorbeelden van dakpannen (lichtpan)


lichtpan van klöber:


2. Ook: klokpan, doevepan, huifpan. De functie van deze pan is licht en lucht toe te laten treden tot de zolderverdieping. De klokpan is genoemd naar de halve klok (denk aan een kerstklok) die het gat in de dakpan afdekt tegen regen. De naam doevepan is misschien afgeleid van duivenpan. De naam huifpan is afkomstig van het huifje dat over het gat is gezet.


lichtpan, klokpan, hollandse lichtpan of doevepan:


een oude lichtpan en een zogenoemde gehakte pan:


De gehakte pan of gaatpan was een pan waaruit een deel was "gehakt" waardoor een opening ontstond voor een ruitje waardoor ook met deze pan licht toe kon treden tot de zolder. Wanneer geen ruitje in de opening was gevat was het doel ook de toetreding van lucht of het was de bedoeling dat uilen de zolder bewoonden (een "uilenpan" zou je kunnen zeggen naar analogie van zwaluwpan e.d.).

Informatie over het historische pannendak van Cultureel Erfgoed (Monumentenzorg)

Afbeeldingen Rijnbrink en M. Polman (Cultureel Erfgoed).