home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Help a.u.b. vogel/wildopvang Delft...!


lessenaarsdak

 

lessenaarsdak

Een lessenaarsdak is een dak dat is voorzien van één hellend dakvlak (dakschild) met een helling van tenminste 15 graden. Een dak met een helling onder 15 graden wordt een plat dak genoemd dat flauw hellend is.
Meestal heeft een woning twee of meer hellende daken; bijvoorbeeld een zadeldak heeft twee hellende daken.


een woning met een lessenaarsdak in combinatie met een plat dak:


Zie verder bij dakvormen (lessenaarsdak).
Verg. afdak.

Eng. (van een aanbouw) shed roof, pent roof; (van een normaal dak) single-pitch(ed) roof, monopitch roof; 
Du. das Pultdach