lessenaarsdak

Een lessenaarsdak is een dak dat is voorzien van één hellend dakvlak (dakschild) met een helling van tenminste 15 graden. 

Voordelen van een lessenaarsdak:
- eenvoud van ontwerp en uitvoering
- afwatering gegarandeerd (regenwater blijft nooit op dak staan; sneeuw kan wel blijven liggen).
Daarom wordt een lessenaarsdak vaak toegepast bij schuurtjes, afdakjes, bergplaatsen voor open haardhout e.d.

Nadelen van een lessenaarsdak:
- biedt weinig of geen nuttige ruimte boven de dakvoet (veel nutteloze ruimte; soms niet meer dan een vliering)
- veel bewoners willen later toch een dakkapel wat extra kosten geeft (die bij de bouw al grotendeels vermeden hadden kunnen worden; extra nadeel van een lessenaarsdak met een laag uitkomende dakvoet is helaas dat gemeenten vaak geen dakkapellen toestaan op zowel de 1e als de 2e verdieping, om overigens onduidelijke redenen)
- ontneemt soms veel zonlicht (afhankelijk van de oriëntatie van het gebouw op de zon; zeker bij een kleine tuin kan het lessenaarsdak een hinderlijke schaduw geven)
- architectonisch wellicht interessant (soms zelfs al met een dak dat halverwege de begane grond begint), maar de bewoners worden opgezadeld met een inefficiënte bouwwijze.

Meestal heeft een woning twee of meer hellende daken; bijvoorbeeld een zadeldak heeft twee hellende daken.


een woning met een lessenaarsdak in combinatie met een plat dak:


Zie verder bij dakvormen (lessenaarsdak), dakhelling.
Verg. afdak.

Eng. (van een aanbouw) shed roof, pent roof; (van een normaal dak) single-pitch(ed) roof, monopitch roof; 
Du. das Pultdach