IPE-balk, INP-balk

Ook, soms: IPE-ligger. De IPE-balk is een type balkstaal, een profielbalk, in de vorm van de letter I dus met betrekkelijk korte, evenwijdige flenzen met een constante dikte. 
Het INP-profiel heeft wat schuinere flenzen dan het IPE-profiel. Het IPE-profiel is door de rechte flenzen beter inpasbaar in constructies; er kan iets op de binnenzijde van de flens gelegd worden.
Zie verder bij I-profiel.