home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


houw

 

houw

Houw is een benaming voor "een gereedschap, gelijk aan of gelijkende op de hak om de grond te bewerken, kalk mee te bouwen, sloten te reinigen enz.". 
Bijvoorbeeld de betonhouw werd gebruikt bij het bereiden van de betonspecie: de punten van de betonhouw staan haaks op de steel.

Een hak of hakke is "een tot bewerking van den grond, t.w. om er den akker mede om of op te hakken (om de aarde los te maken, om te wieden enz.); naar het meer bijzondere doel verschillend van gedaante, maar veelal de naam voor: een blad als van eene spade met een (onder een hoek van 45° ongeveer) omgebogen 'huis', waarin een houten steel." (Een hak is te beschouwen als een houweel met één punt.)

Denk bij houw ook aan de term houweel (fors gereedschap met een houten steel en een langwerpig metalen blad dat aan de ene zijde een punt heeft en aan de andere zijde een plat deel).