home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


gevelpan

 

gevelpan, kantpan, windveerpan

1. Ook, soms: eindpan. Een gevelpan of kantpan is een dakpan die wordt toegepast om de zijkant van het dak, bij de kopgevel, af te sluiten. De gevelpan is een dakpan met een speciaal verlengde zijkant die over de doorlopende gevel f over de windveer sluit.
Een windveerpan is een gevelpan die de plaats inneemt van de windveer. De windveerpan kan in vergelijking met de gevelpan iets verder doorlopen naar beneden.

Doel van de gevelpan is:
- een goede aansluiting te vormen tussen dak en gevel
- het dak onder de pannen te beschermen tegen regen en sneeuw 
- de wind geen kans te geven de dakpannen aan die kopgevel op te tillen (de gevelpan wordt daarom vaak vastgeschroefd aan de daktengel o.d.).

Omdat de gevelpan aan de ene zijde van de nok anders is dan aan de andere zijde, wordt gesproken over linker gevelpan en rechter gevelpan

Een gevelpan is de aansluiting tussen de dakpannen en de kopgevel; een onderpan heeft die functie bij de dakvoet.

Tegen opwaaien kunnen (eigenlijk: moeten) gevelpannen en vooral windveerpannen worden voorzien van roestvaststalen (gevelpan)schroeven of -haken. Schroeven moeten tegen inwateren worden voorzien van een (neopreen) ring (volgring).


de gevelpan (een "linker gevelpan") bedekt hier ook de windveer (dakpan nelskamp; dakpannenkopen):


gevelpan, boven- en onderzijde (een linker gevelpan; kroon keramiek):


een gevelpan (kantpan) en een gevelpan die ook onderpan is (kees wonink):


gevelpan (een "rechter gevelpan") met extra keramisch boeiboord / windveer; deze "pan" lijkt een windveerpan maar bestaat uit twee delen, een gevelpan en een keramisch boeiboord (
zie volgende afbeelding) (monier): 


schets dakbedekking met dik pakket isolatie, dakpannen, linker gevelpan en keramisch boeiboord (monier):


dakpanschroef of gevelpanschroef met neopreen ring (volgring) (dakgemak):


bevestigen gevelpanschroef aan bovenzijde dakpan (monier):


windveerpan met eindstuk;
brochure windveerpannen en topstukken (ginjaar kleiwaren fabriek):


topstuk bij windveerpannen, verglaasd,
brochure windveerpannen en topstukken (ginjaar kleiwaren fabriek):


gevelpan met anti-vogel/muis/raster (wienerberger):


Documentatie
Windveerpannen en topstukken (van Ginjaar kleiwaren fabriek)

Zie ook voorbeelden van dakpannen.
Verg. onderpan, vorstpan.

Eng. angle tile


2. Gevelpan lijkt (in Vlaanderen alleen?) een andere benaming voor de (tegel)pan die op de gevel wordt aangebracht.


gevelpan? een dakpan aan de gevel: