home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


gebruiksperiode

 

gebruiksperiode

In het algemeen eindigt de technische levensduur van een gebouw wanneer de levensduur van de hoofddraagconstructie ten einde is. Lang vr die tijd kan de economische levensduur teneinde zijn d.w.z. het gebouw kan tegen aanvaardbare offers de verlangde functionele prestaties niet meer leveren. Er kan dan een initiatief tot renovatie worden genomen. In dat geval volgt een nieuwe cyclus van initiatief met programma van eisen, ontwerp en uitvoering uitmondend in een nieuwe gebruiksperiode
Zo kunnen er binnen de levensduur van een hoofddraagconstructie verschillende gebruiksperioden worden onderscheiden. 

Vooral bij woningen is door het hoofdstuk Bruikbaarheid in het Bouwbesluit duidelijk geworden welke functionele prestaties geleverd moeten worden om aan de eisen in een bepaalde gebruiksperiode te kunnen voldoen.
Uiteindelijk kan uit een haalbaarheidsonderzoek blijken dat een nieuwe aanpassing niet meer mogelijk is en kan gekozen worden voor sloop.

Met dank aan Piet Hoekman bouwkundig advies.

Eng. period of use