home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


fotokatalyse

 

fotokatalyse

"Het begrip fotokatalyse omschrijft de werking: katalyse is het op gang brengen van een chemische reactie bijvoorbeeld de omzetting van een stof (katalysator) die daarbij niet wordt verbruikt, en foto geeft aan dat de stof die als katalysator werkt onder invloed van licht wordt geactiveerd." Het resultaat van fotokatalyse bij bijvoorbeeld verven is dat bepaalde pigmenten die fotokatalytisch actief zijn, in staat zijn schadelijke organische stoffen en geuren uit de omgeving af te breken. Fotokatalytische verven zorgen dus theoretisch voor een verbetering van de luchtkwaliteit. 


fotokatalyse, principe;
klik voor groter:


principe van de fotokatalyse in verf: als fotokatalysator wordt een speciaal pigment toegepast; door absorptie van licht ontstaat een elektronengat-paar; na afgifte van het elektron uit D is het pigmentdeeltje weer in zijn oorspronkelijke toestand en is klaar voor een nieuwe katalysecyclus; klik voor groter (keim): 


Tijdens de uitgelokte reactie verandert de katalysator zelf niet en is dus in beginsel onbeperkt houdbaar.

Schadelijke stoffen die een reactie aangaan tot niet-schadelijke stoffen zijn o.m. formaldehyde en acetaldehyde, schadelijke gassen veroorzaakt door uitstoot van industrie en autoverkeer zoals stikstofdioxide (NO2), vettige vervuilingen zoals stereaten, bacteriën en schimmelsporen. Dit is het zgn. MiNOx-effect.

Zowel voor binnen als buiten zijn katalytische minerale verven verkrijgbaar, bijvoorbeeld Soldalan-ME van Keim.

Eng. photocatalysis