home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL LIVES MATTER 

Groene biomassa volksverlakkerij 


erfafscheiding

 

erfafscheiding

Ook: erfscheiding. De erfafscheiding is de afbakening van een erf of perceel van een ernaast gelegen erf of van de openbare ruimte. Het woord erf is afkomstig van het Oudnederlandse erui (erfdeel), het Middelnederlandse herue (met hypercorrecte h; vererfbaar stuk grond) en erue (bezit, erfgoed) en het Oudsaksische ervi (erfenis, erfdeel), in het Oudhoogduits erbi (erfenis); bron Etymologiebank.

Eng. property boundary, boundary partition