home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


erfafscheiding

 

erfafscheiding

Ook: erfscheiding. De erfafscheiding is de afbakening van een erf of perceel van een ernaast gelegen erf of van de openbare ruimte. Het woord erf is afkomstig van het Oudnederlandse erui (erfdeel), het Middelnederlandse herue (met hypercorrecte h; vererfbaar stuk grond) en erue (bezit, erfgoed) en het Oudsaksische ervi (erfenis, erfdeel), in het Oudhoogduits erbi (erfenis); bron Etymologiebank.

Eng. property boundary, boundary partition