home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


dodemansbed, persleiding, drukverdeler

 

dodemansbed

Een dodemansbed is een constructie die nodig is om de reactiekrachten op te vangen bij het boren (persen) van leidingen door de grond.
De persinstallatie bestaat voornamelijk uit hydraulische cilinders, een drukstuk en een dodemansbed. De persinstallatie dient nauwkeurig op hoogte en horizontaal te worden opgesteld. Het dodemansbed moet zodanig worden uitgevoerd, dat deze alle krachten veroorzaakt door de persinstallatie kan weerstaan. De installatie dient geschikt te zijn om bv. keramische buizen te kunnen doorpersen: tegen een houten of stalen damwand daartoe wordtbijvoorbeeld een aantal U-vormige balken opgesteld om de kracht die de persinstallatie op de persleiding uitoefent, te verdelen zodat de damwand niet bezwijkt. Een dergelijke druk (en tegendruk) die zo uitgeoefend wordt, kan bijvoorbeeld 50 ton bedragen.Met dank aan Kouwenberg Infra en Steinzeug-Keramo.

Verg. dodebed.