home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


deelbestemming

 

deelbestemming

Bij deelbestemming wordt gedeeltelijk herbestemd terwijl de functie behouden blijft, bijvoorbeeld als een monumentaal gebouw voorzien wordt van appartementen terwijl in de wat kleiner geworden middenruimte nog de oude functie uitgevoerd kan worden. 

De voordelen van appartementen in een herbestemd monument met grote binnenruimte zoals een kerk of fabriek: 
- minder woningnood
- het onderhoud van het monument is veilig gesteld en beter geregeld (meer belanghebbenden)
- permanent gebruik van het gebouw (geen leeg monument)
- culturele en sociale voorzieningen om (a) de grote binnenruimte nuttig te gebruiken als er geen appartementen o.d. in gebouwd kunnen worden) en (b) het monumentale gebouw ook voor niet-eigenaren van de appartement beschikbaar te hebben (feesten, concerten, exposities, kinderopvang, tekenles, bibliotheek, koffietijd)
- extra inkomsten gemeente (OZB van nieuwe appartementen).

Om de grotere ruimte van monumenten als kerken e.d. te benutten: "Meervoudig gebruik in de vorm van feesten, concerten, exposities etc. komen wel vaak voor. Die functies kunnen goed naast elkaar plaatsvinden. Dat komt mede doordat dezelfde ruimte flexibel wordt ingezet." Voor overdag kunnen kinderopvang, tekenles, bibliotheek e.d. een rol spelen.

Aandachtpunten bij meervoudig gebruik van monumenten en specifiek van religieus erfgoed:
- als de eigen religieuze groep slinkt, kunnen andere religieuze gezindten ook gebruik maken van de ruimte
- tijdelijk gebruik voor concerten, tentoonstellingen, congressen, jaarvergaderingen e.d.
- permanent gebruik voor bibliotheek, museum, fysiotherapie, huisartsenpost
- bij meervoudig gebruik zal er vaak operationeel wat extra's zijn: toiletten, garderobe, keuken, bewaking 
- om een herbestemmingsplan van een kerk met appartementen uit te voeren, is een fors aantal appartementen nodig; bij een meervoudig gebruik met kerkdiensten is dat moeilijk te realiseren
- bij meervoudig gebruik met appartementen kan geluidsoverlast een probleem zijn (dat werkt beide kanten op; zeer strenge isolatie-eisen; specifieke tijdblokken instellen; hoe handhaven?)
- zolang er nog diensten zijn in de katholieke kerk, is die kerk een gewijd gebouw en dat mag niet zomaar aangepast worden; "alleen afgescheiden ruimten mogen in dat geval voor andere doeleinden gebruikt worden; herbestemming van een deel van de kerk als woningen zal daar niet gebeuren" (springkussens
- sowieso geldt toch wel voor religieus erfgoed dat een "passende" invulling van herbestemming of deelbestemming voor velen belangrijk is; commerciŽle invulling kan in bepaalde gevallen op gespannen voet staan met "het gebouw"
- er staan en komen zoveel kerken leeg dat meervoudig gebruik religieus ťn bewoning niet nodig is en sloop voor de hand ligt (plannen met minder problemen, het is goedkoper, eigenaars zijn duidelijker).

Voor mogelijkheden en aandachtspunten:
- Toekomst religieus erfgoed (meervoudig gebruik)

- neem contact op met Cultureel Erfgoed of uw gemeente.