dakopstand

1. De dakopstand is de verhoogde dakrand bij een plat dak. Doel van de dakopstand is meestal hemelwater tegen te houden.


doorsnede van een aluminium dakopstand (innosell):


Zie ook opstand.


2. Dakopstand is een af en toe gebruikte benaming voor een dakdoorvoer (t.b.v. ventilatie e.d.).