home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


co2 detectie

 

CO2-detectie

CO2 is kooldioxide of koolzuurgas. Bij woon- en leefruimten waar slecht geventileerd wordt en relatief veel mensen aanwezig kunnen zijn, kan het CO2-gehalte hoog oplopen. Wanneer daartoe gevaar kan bestaan, bijvoorbeeld in bedompte lage klaslokalen, kan een CO2-detector worden aangeschaft. 
Gevolgen van een te hoog percentage kooldioxide zijn onder meer hoofdpijn, versneld ademhalen, verward zijn, flauwvallen. Normaal is 0,036% maar tot zeker 1% hoeft er, zeker voor kortere tijd, eigenlijk niets aan de hand te zijn. De CO2-detector signaleert een (te) hoog percentage aan CO2. 
CO2 heeft, doordat het in het politieke domein is getrokken, om uiteenlopende redenen veel aandacht gekregen.
Een gezond binnenklimaat kan mogelijk bereikt worden door de ventilatie te sturen door de combinatie van een CO2-sensor en een vochtsensor.


klik voor groter: