bouwverordening

De bouwverordening is de door de Gemeente vastgestelde verordening waarin de gemeentelijke voorschriften omtrent het bouwen zijn vastgelegd.

Eng. building regulations; gemeentelijke bouwverordening is municipal building regulations, municipal building regulations code (Am.)