home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


blussen

 

blussen

Wanneer pas gebrande kalk vermengd wordt met water wordt dit blussen genoemd. Door het blussen ontstaat uit calciumoxide CaO (ongebluste kalk) calciumhydroxide (Ca(OH)2, kalk, gebluste kalk).


nat blussen van gemalen luchtkalk op kleine schaal; let op het spatten (onroerend erfgoed):


De term blussen heeft wellicht niet alleen te maken met het rijkelijk toevoegen van water maar ook met het feit dat tijdens het blussen het spatten van de (ongebluste) kalk ernstige brandwonden kan geven.

De term blussen (vuur doven) is gevormd uit be-  en lessen (stillen, blussen, doen ophouden), met verandering van de klinker van lessen van e naar u (verg. schulp naast schelp); bron Etymologiebank.

Verg. blessen.

Eng to slake