home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


blussen

 

blussen

1. Blussen is het doven van een brand of vuur met water. Vaak zijn er brandkranen in het trottoir waar de brandweer gebruik van kan maken. Vroeger werd gebruik gemaakt van singels e.d. en bij een landgoed was vaak een bluswatervijver. In geval van nood kunnen singels, vijvers e.d. nog steeds fungeren als bluswaterreservoirs.


2. Wanneer pas gebrande kalk vermengd wordt met water wordt dit blussen genoemd. Door het blussen ontstaat uit calciumoxide CaO (ongebluste kalk) calciumhydroxide (Ca(OH)2, kalk, gebluste kalk).


nat blussen van gemalen luchtkalk op kleine schaal; let op het spatten (onroerend erfgoed):


De term blussen heeft wellicht niet alleen te maken met het rijkelijk toevoegen van water maar ook met het feit dat tijdens het blussen het spatten van de (ongebluste) kalk ernstige brandwonden kan geven.

De term blussen (vuur doven) is gevormd uit be-  en lessen (stillen, blussen, doen ophouden), met verandering van de klinker van lessen van e naar u (verg. schulp naast schelp); bron Etymologiebank.

Verg. blessen.

Eng to slake