AVA

AVA staat voor Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf, een standaarddocument waarin o.m. ter sprake komen: 
- de verplichtingen en de aansprakelijkheid van zowel opdrachtgever als aannemer
- uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering
- meerwerk en minderwerk
- betaling in termijnen
- opneming van het voltooide werk
- oplevering en aansprakelijkheid na oplevering
- geschillen.

Zie ook contract.