home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


afstandsfactor luchtbellen in beton

 

afstandsfactor

Veel betonsoorten dienen een luchtbelpercentage (volumepercentage) te hebben van 4 ŗ 6% om in beton tijdens vorst-dooi-perioden het water op te kunnen vangen. Om vooral verdicht beton en zelfverdichtend beton deze hoeveelheid luchtporiŽn te geven worden luchtbelvormers toegepast in de betonspecie. "De maximale afstand tussen de luchtbellen mag niet te groot zijn, want het bevriezende en dus uitzettende water moet de luchtbelletjes kunnen bereiken. 
Hiervoor wordt het begrip afstandsfactor gebruikt: de afstand van een willekeurig punt in de betonspecie tot het dichtstbijzijnde luchtbelletje. Een luchtbelvormer is effectief als de afstandsfactor kleiner is dan 200 ŗ 250 Ķm (0,20 ŗ 0,25 mm), gemeten op het verharde beton."


principe van de afstandsfactor bij betonsteen (cement&betoncentrum):


"Overigens, behalve de gelijkmatige verdeling van de luchtbelletjes in het beton is ook de hoeveelheid microporiŽn (diameter < 300 Ķm) van belang. Het gehalte aan dit soort belletjes wordt gekarakteriseerd met het luchtgehalte L300. Gebleken is dat L300 minimaal 1,8% (V/V) moet zijn."

De term afstandsfactor wordt gebruikt, en niet gewoon afstand tot de luchtbellen o.i.d., omdat de afstand van elk punt in het beton tot een luchtbelletje een "omstandigheid is die invloed op iets uitoefent" (d.w.z. een factor is).

Met dank aan Cement&BetonCentrum.