home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


activiteitenindex

 

activiteitenindex 

"De activiteitenindex is een maat voor sterkteverlies of sterktewinst wanneer bij een standaard mortel 50% van het testcement wordt vervangen door gemalen hoogovenslak. De activiteitenindex is een verhoudingsgetal (in %) van de druksterkte van het mengsel testcement + gemalen hoogovenslak ten opzichte van de druksterkte van uitsluitend het testcement. De druksterkte wordt bepaald aan de hand van normprisma's (NEN-EN 196-1, Beproevingsmethoden voor cement - Deel 1: Bepaling van de sterkte)." 

Dus:
activiteitenindex = (druksterkte van het mengsel testcement + gemalen hoogovenslak) / (druksterkte van uitsluitend het testcement) * 100%

"De activiteitenindex geeft geen directe informatie over de bijdrage aan de sterkteontwikkeling van gemalen hoogovenslak in beton."

CUR-aanbeveling 048 ("Procedures, criteria en beproevingsmethoden voor de toetsing van de geschiktheid van nieuwe cementen voor toepassing in beton en voor de gelijkwaardige prestatie van beton met vulstoffen") zou de toepassing en/of gelijkwaardigheid van gemalen gegranuleerde hoogovenslak moeten bevatten.

Met dank aan De Betonpocket van Betonhuis.