zontoetredingsfactor

Zie g-waarde (van solar gain) en eventueel de oude ZTA.