vlamproef

Ook: brandproef, brandtest. Met de vlamproef kan bij kunststoffen vaak bepaald worden om welke soort kunststof het gaat.
Zie Identificatie kunststoffen a.d.h.v. de vlamproef.