virtueel bouwen

1. Virtueel Bouwen behelst het gehele bouwproces te simuleren zodat fouten in ontwerpfase en bouwfase in een zeer vroeg stadium aan het licht komen. 

Tekst van Virtueel Bouwen als (tijdelijk) project Digitale Universiteit: 
"Tijdens de voorbereidings-, uitvoerings- en beheersfase van een bouwproject is het gebruikelijk dezelfde informatie een aantal malen in verschillende computerprogramma’s in te voeren. In de bouwkundige beroepspraktijk worden de eerste pogingen ondernomen om efficiënter, goedkoper, en met een betere kwaliteitsbeheersing te werken, door zoveel mogelijk de informatie in één computermodel onder te brengen. In dit model komt alle informatie van de verschillende stadia (ontwerp, uitvoering, beheer etc.) samen. 
Dit maakt het mogelijk het gehele bouwproces te simuleren (=virtueel bouwen), waardoor allerlei zaken vooraf zichtbaar worden en zeer kostbare fouten in de échte uitvoering kunnen worden voorkomen. Medewerkers zijn gewend om het bouwproces te zien als een opeenvolging van afzonderlijke, min of meer van elkaar onafhankelijke werkzaamheden, waarbij de ontwerper het resultaat van zijn werk ‘over de muur gooit’ naar de volgende deelnemer in het proces. Bijvoorbeeld de tekenaar, die op zijn beurt hetzelfde doet in de richting van de kostendeskundige." 

Zie ook BIM, digitalisering (technologische ontwikkelingen).


2. Virtueel Bouwen is het toepassen van visuele media in de architectuur, virtual reality in de architectuur, een soort digitale kunst op bouwwerken.
Zie bijvoorbeeld de "D Toren" in Doetinchem
Verg. blob.