uitleveren

"Uitleveren" van vooral aarde is volgens zeggen een term die gebruikt wordt om aan te geven dat ongeroerde aarde bij het leveren van deze aarde meer volume inneemt. 
Bijvoorbeeld 1 m3 oorspronkelijk ongeroerde, geschepte grond geeft 1,2 m3 te leveren aarde. Dit betekent dat 1 m3 geleverde aarde uiteindelijk ca. 0,8 m3 "licht aangestampte" aarde is; een reden om wat meer aarde te bestellen dan het aantal kubieke meters dat benodigd lijkt en de aarde wat hoger te leggen dan het uiteindelijke niveau.