TGG

TGG staat voor tijdgewogen gemiddelde en betekent dat het gemiddelde over een bepaalde tijd is bepaald.
De TGG is bepaald voor een aantal gebieden, bijvoorbeeld voor grenswaarden van concentraties van bepaalde stoffen (bijvoorbeeld concentraties in de lucht van koolwaterstoffen, formaldehyde, polyvinylchloride, zwaveldioxide, asbest, rookgassen) of geluidsniveaus (het geluidsexpositieniveau LEX,8h als TGG voor blootstelling aan lawaai over 8 uur). De eenheid waarin de TGG wordt gegeven is uiteraard afhankelijk van het materiegebied; vaak zal dat mg/m3 of ppm (parts per million) zijn; bij bijvoorbeeld asbest is dat vezels/m3.

TGG en arbeidsomstandigheden
De aanduiding TGG-8u = x betekent dat binnen een periode van acht uur het niveau hoger kan zijn dan de grenswaarde als getal (de x). Soms wordt daarbij de eis gesteld dat die hogere waarden moeten worden gecompenseerd door lagere waarden waardoor het acht-uur-gemiddelde niet wordt overschreden. De overschrijding mag nooit tot gezondheidsschade leiden. Wanneer naast de TGG sprake is van een maximumwaarde, dan kan dat worden aangegeven met een C = y waarbij de C staat voor Ceiling-waarde (plafondwaarde); "de plafondwaarde is een absolute blootstellingsgrens die niet mag worden overschreden".
"Bij blootstelling aan een combinatie van stoffen waarvan bekend is dat de afzonderlijke componenten dezelfde toxische werking hebben op eenzelfde orgaansysteem, geldt bij toetsing aan grenswaarden de zogenaamde additieregel. De concentraties worden per stof door de "
De TGG-8u is geschapen omdat een werkdag normaliter 8 uur duurt.

Soms is er sprake van een toegestane korte termijn blootstelling door de TGG-15min te bepalen.


tijdgewogen gemiddelden van veel voorkomende grenswaarden gevaarlijke gassen in zeecontainers, waarbij CAS staat voor Chemical Abstract Service en de H voor Huidopname, bij stoffen die gemakkelijk door de huid worden opgenomen;
klik voor groter (uit de brochure tipkaart 7 van gezond transport):


Documentatie
- Brochure Tipkaart 7 van Gezond Transport

- Grenswaarden van stoffen (SER, zoek op grenswaarden)

Met dank aan SER en Sectorinstituut Transport en Logistiek STL.

Verg. MAC-waarde, NPF (nominale protectiefactor).

Eng. time weighted average (TWA); korte-termijn TGG is short-term exposure limit (STEL)