straatmakershamer

Ook: stratenmakershamer. Een straatmakershamer is een hamer die stratenmakers gebruiken om de stenen goed neer te leggen en enigszins aan te kloppen. Met de scherpe zijde kunnen stenen gekliefd (gedeeld) worden.Zie verschillende hamers (stratenmakershamer).

Eng. road paver hammer