stikstof en boeren


Het gedoe over stikstof heeft duidelijk te maken met bouwen, bouwen, bouwen: door de enorme "stikstof"-productie in Nederland mogen hier in veel gebieden geen woningen meer gebouwd worden. (Met "stikstof" wordt bedoeld: ammoniak NH3 en NOx ofwel de belangrijkste reactieve vormen van stikstof; mest, kunstmest e.d.) In Nederland, het landje met de meeste inwoners per oppervlakte, mag bijna nergens meer gebouwd worden, de hele keten is vastgelopen, van architect (zonder werk) tot burger (zonder huis). 
Maar stikstof heeft ook te maken met verbouwen: als we meer biogrondstoffen verbouwen in het gebied waar nu teveel "stikstof" ontstaat en gebruikt wordt, dan kunnen die grondstoffen gebruikt worden voor biobased bouwmaterialen wat een verlaging van de uitstot van stikstof geeft. 


Naar een biobased verbouw Ún bouw


Er zijn niet veel win-win-win-win-win-plannen, maar dit levert:
- een oplossing voor het door onszelf veroorzaakte stifstofprobleem 
- Ún trekt daardoor de bouw van huizen weer vlot
- Ún maakt een deel van de bouw biobased
- Ún biedt een alternatief voor de uitkoop van boeren met intensieve landbouw en veeteelt
- Ún laat ons minder CO2 produceren.

13% van landbouwgrond en groot deel intensieve veeteelt wordt landschap, biologische veeteelt en verbouw biogrondstoffen voor o.m. de bouwsector
- landschap levert biodiversiteit, minder productie van stikstof en CO2
- biologische veeteelt levert beter vlees, humaner omgaan met dieren, minder stikstof
- biogrondstoffen levert biomassa (bijv. olifantsgras; kortlevende planten dus bij verbranden CO2-neutraal)
- biogrondstoffen levert biobased bouwmaterialen (bijv. hennep voor isolatiemateriaal of als bestanddeel van kalk-hennepblok)
- biobased bouwmaterialen levert langdurige opslag koolstof, minder productie CO2.

Documentatie
- Het verhaal Verdienen aan koolstof en verminderen van stikstof van JanWillem van de Groep toont wat op korte termijn gerealiseerd kan worden, zelfs zonder uitkoop van boeren.Waarom Nederland zoveel stikstof produceert en helaas zo na´ef was veel gebieden de status Natura 2000 gebied (een speciaal soort natuurgebied) te geven


We weten allemaal dat er waarschijnlijk van een mug een olifant gemaakt is, maar de EU en de Nederlandse overheid hebben zich daar onder dwang van milieubewegingen druk over gemaakt en kunnen en willen blijkbaar niet meer terug (situatie medio 2022):

*) Natuurlijk stoten ook de fabrieken die bijvoorbeeld de isolatiematerialen steenwol en glaswol maken veel stikstof uit en ook het verkeer draagt er aardig aan bij. Maar er zijn in Nederland veel te veel boeren in de intensieve veeteelt en niet teveel fabrikanten isolatiematerialen (die ook weer nodig zijn om oudere woningen te isoleren) en zonder gemotoriseerd verkeer kunnen we toch niet (hoewel het thuiswerken veelbelovend leek, maar die sfeer is voor velen weer veranderd). Overigens kunnen ook die fabrieken i.v.m. hun uitstoot uiteraard beter in andere gebieden staan (Flevoland? waarom geen nieuwe polders meer in het IJsselmeer of in zee?). Worden fabrikanten en werknemers van die fabrieken dan ook zo riant gecompenseerd als de boeren?
En ja, ook andere stoffen verprutsen onze omgeving. Volgens CO2-volgers moet "het vliegen" worden aangepakt. Het is immers waanzin dat er geen btw en accijns over kerosine worden geheven. Maar dat probleem valt waarschijnlijk buiten het kader van "de boeren".


Nog even een plaatje met het aantal inwoners per vierkante km (klik op de afbeelding voor groter): Nederland en BelgiŰ hebben het grootste aantal (NL 416 inwoners per km2, BelgiŰ 384; situatie 2020):