spar

1. Zie spoor.
(Een spar is oorspronkelijk een rechte dunne stam van naaldhout.)


2. Een spar is een in de lengterichting doorgezaagde baksteen.


twee sparren, gezaagd uit één baksteen;
klik op de afbeelding voor de zaagmethode (deko steenzagerij)

Zie diverse soorten gezaagde bakstenen.
Zie eventueel steenstrips.