spar

Zie spoor.
(Een spar is oorspronkelijk een rechte dunne stam van naaldhout.)