snuiten

Snuiten of afsnuiten is het wegnemen van uitstekende delen van een stuk hout. Snuiten is ook het afzagen van een bepaald deel van een stuk hout om het ergens in te laten passen.

Verg. arm schaven, arm steken.