SFB-groep
Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid. SFB Groep was uitvoerder van pensioen- en arbeidsvoorwaardelijke regelingen, onder meer voor de bouw en verwante sectoren. 
Sinds 1 juni 2005 heet SFB Cordares (weer zo'n weliswaar doordachte, maar onhandige fantasienaam die alleen maar de enorme afstand tot de klant weergeeft) en, na een overname door het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) in 2008, is sinds 1 augustus 2013 Cordares onderdeel van APG Groep (Algemene PensioenGroep, de uitvoerder van o.m. het ABP).Er is ook een Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPFBouw).