radiaalsteen

Een radiaalsteen is een gebakken steen in de vorm van een trapezium (eventueel met een boogvormige kant) of van een taartpunt. Toepassingen van de radiaalstenen zijn meestal ronde schoorstenen. Voor verschillende diameters van (fabrieks)schoorstenen werden verschillende radiaalstenen gefabriceerd.
"In de laatste decennia van de negentiende eeuw kwam in ons land de radiaalsteen in gebruik, een steen in de vorm van een taartpunt, die zeer geschikt was om ronde schoorstenen te bouwen. In de periode 1850-1890 waren het vooral Belgen en Duitsers, die in ons land de grote ronde schoorstenen tot stand brachten. Na 1880 verschenen twee Nederlandse bedrijven op deze markt: de firma Canoy- Herfkens in Tegelen (Venlo) en de firma De Ridder in Den Haag. Vooral door de komst van de radiaalsteen en de ronde schoorstenen nam de aandacht voor de vormgeving van de kop van de schoorsteen toe. Een fraaier uiterlijk kregen de schoorstenen vaak door het gebruik van gekleurde stenen als ornament of letters. Na de Tweede Wereldoorlog was er een korte opleving in de bouw van fabrieksschoorstenen door vervanging van de in de oorlog verwoeste exemplaren. Na 1970 werden bijna geen nieuwe schoorstenen in baksteen meer gebouwd. Sindsdien bouwt men zeer hoge schoorstenen van beton en van metaal." 


radiaalsteen (den boer econorm):


raiaalstenen, vaak met perforaties; afbeelding uit fabrieksschoorstenen (pdf, cultureel erfgoed):


afbeeldingen van heemkundevereniging "oos naer":


Documentatie
- Fabrieksschoorstenen (pdf) van Cultureel Erfgoed

Aangehaalde tekst Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL): Fabrieksschoorsteen als cultuurgoed.