home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


radialen

 

radialen

1. Ook: straalboog. Een radiaal is de benaming van een hoek: 1 radiaal is de hoek die hoort bij de booglengte die gelijk is aan de straal van de cirkel (zie verder bij radiaal).


De term radiaal is afkomstig van het Latijnse radialis, bijvoeglijk naamwoord van radius (stok, spaak, straal); bron Etymologiebank.

Verg. radiator, rayonnant (wat betreft de relatie met een straal).

Eng. radian


2. Radialen zijn wegen die vanuit het centrum (van een stad) naar buiten lopen, meestal gecombineerd met een ringstructuur. De term radiaal is afkomstig van radius of straal van een cirkel.Eng. radial streets; radiaal ontsluitingssysteem is radial access system