pruikheien

Pruikheien is het verschijnsel dat bij het te lang en zwaar heien van een heipaal optreedt: op de kop van de houten paal wordt dermate lang geheid dat het hout aan de kop gaat spreiden en daardoor een "pruik" vormt van houtvezels. 
Pruikheien treedt op wanneer een heipaal te lang is in verhouding met de afstand van de aardoppervlakte tot de draagkrachtige grond. Wanneer geen oplanger (betonopzetter) wordt toegepast kan natuurlijk eenvoudig de paal worden ingekort om het echte pruikheien te vermijden.