positieve kleef

Positieve kleef is de opwaartse druk, die door de grondlagen op de heipaal uitgeoefend kan worden.
Zie bij kleef (afbeelding van de kleefpaal).